Krijg tot 70% KORTING op merkkleding Heren broekenDames broeken * Profiteer nu!

Zorgverzekeraars krijgen tik op vingers: waarom en wat betekent het voor jou?

ziekenhuizen coronamaatregelen zorgverzekeraars

De wachtlijsten in de zorg blijven hardnekkig. Volgens de Nederlandse Zorgautoriteit (deze organisatie maakt en ziet toe op de regels voor zorgaanbieders en – verzekeraars) moeten zorgverzekeraars zich meer inspannen om die weg te werken. Als ze hun zorgplicht niet goed uitvoeren, kan de NZa gaan handhaven.

Want die wachtlijsten zijn al jaren ellenlang. Dat komt in de eerste plaats door een jarenlang personeelstekort, maar corona zorgde voor de genadeklap. De zorg ‘piept en kraakt’, stelt de NZa in het nieuw gepubliceerde rapport over de kwaliteit van de Nederlandse zorg. „We hebben een kritisch punt bereikt: mensen kunnen niet altijd meer tijdig de zorg krijgen waar zij aanspraak op hebben. De vraag naar zorg stijgt onder meer door vergrijzing en innovatie. Tegelijkertijd wordt het zorgaanbod relatief steeds schaarser, onder meer door personeelstekorten en een hoog ziekteverzuim.”

Ook staat de betaalbaarheid onder druk, zegt de toezichthouder: „De kosten van zorg en dus ook de premies van de zorgverzekeringen blijven naar verwachting stijgen.”

Zorgverzekeraars moeten meer doen

Om het tij te keren en de kwaliteit van de Nederlandse zorg te verbeteren, moeten zorgverzekeraars zich harder inzetten, vindt de NZa. Eerder stelde zorgverzekeraar CZ nog dat het niet meer kon beloven de zorg altijd voor iedereen toegankelijk te houden. Want de grenzen van het zorgsysteem zijn bereikt, zei de bestuursvoorzitter tegen de krant. Maar volgens de NZa moeten zorgverzekeraars moeten daarin tot het uiterste voldoende, goede zorg leveren. Die noemt de houding van zorgverzekeraars ‘te weinig sturend’ en eist dat die ‘pro-actief’ wordt. Zo moeten patiënten sneller geholpen worden.

Daarnaast is de NZa kritisch over de moeizame onderhandelingen tussen verzekeraars en zorgaanbieders. Zo waren dit jaar waren veel contracten pas na 1 januari rond. „Daardoor was het voor verzekerden niet altijd duidelijk of de zorgaanbieder van hun keuze gecontracteerd is in het nieuwe polisjaar”, aldus de autoriteit. „Dat is onwenselijk en zorgt voor onzekerheid bij verzekerden.”

Betere informatieverstrekking

De NZa werkt nog aan gedragsnormen waar verzekeraars en zorgverleners zich aan moeten houden. Die moeten leiden tot „een soepelere contractering en betere informatieverstrekking voor verzekerden”.

Minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) ziet ook dat de toegankelijkheid van zorg onder druk staat. „Verandering is nodig om de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg te behouden en te verbeteren”, zegt hij in een Kamerbrief over de bevindingen van de NZa. Hij verwijst naar afspraken in het Integraal Zorgakkoord (IZA) met onder meer zorgverzekeraars en huisartsen. Zo moeten mensen vaker behandelingen krijgen via videobellen of groepsbehandelingen om wachtlijsten in te korten.

Schrikbarend hoog aantal mensen heeft long covid: ‘Stuk voor stuk schrijnende verhalen’

Share this post