Krijg tot 70% KORTING op merkkleding Heren broekenDames broeken * Profiteer nu!

Klimaattop Egypte voorbij, premier Rutte reageert op uitkomst: ‘Er is meer nodig’

Mark Rutte premier Nederland jovd daphne lodder

Na een verlenging van anderhalve dag, is de COP27-klimaattop in Egypte tot een einde gekomen. Op het slotakkoord moesten bijna tweehonderd landen op nog veel punten overeenstemming bereiken. Dat is uiteindelijk gelukt, al is het niet voor iedereen de uitkomst waarop ze gehoopt hadden. Reacties stromen binnen.

„Het is niet genoeg, er is meer nodig”, zo reageert premier Mark Rutte op de uitkomst van de klimaattop in Egypte. Wereldleiders bereikten een akkoord over een klimaatschadefonds, maar de uitwerking daarvan blijft nog onzeker. Een akkoord over de afbouw van fossiele brandstoffen om de CO2-uitstoot te verminderen, blijft ook uit.

Klimaatschade

Rutte spreekt desondanks van een „grote stap om kwetsbare landen te helpen met klimaatschade”. Het idee van het fonds is dat rijkere landen, die over het algemeen veel meer broeikasgassen uitstoten en daarmee bijdragen aan de opwarming van de aarde, betalen aan armere landen die hier vaak de gevolgen van ondervinden. Het gaat dan bijvoorbeeld om extreme weersomstandigheden, die grote schade veroorzaken.

Een aantal partijen, waaronder de Europese Unie, wilden in ruil voor het klimaatschadefonds wel dat landen extra stappen zetten om verdere opwarming te voorkomen. Zo wilde de EU bijvoorbeeld dat in de slottekst niet alleen staat dat steenkoolgebruik moet worden afgebouwd, maar alle fossiele brandstoffen – ook olie en gas – om zo de uitstoot van broeikasgassen verder terug te dringen.

‘Te weinig stappen gezet in de klimaattop’

Het is net als vorig jaar niet gelukt om dat er doorheen te krijgen. Bas Eickhout, delegatieleider van het Europees Parlement op de klimaattop, noemt de deal daarom teleurstellend. „Er werd in de klimaatambitie geen vooruitgang geboekt ten opzichte van vorig jaar, hiermee is een cruciaal klimaatjaar verloren gegaan”, aldus Eickhout.

Premier Rutte noemt het „teleurstellend dat te weinig stappen zijn gezet om de opwarming tot 1,5 graad te beperken”. Het doel van 1,5 graad is vastgelegd in de klimaattop van Parijs in 2015. „We blijven hard werken aan versnelling in de klimaataanpak”, zegt Rutte. Zijn eigen kabinet moet in het voorjaar ook extra maatregelen nemen. Uit een recent rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving blijkt dat het kabinet het doel om de CO2-uitstoot in 2030 met zeker 55 procent te verminderen zonder extra ingrepen waarschijnlijk niet haalt.

Reacties

Andere landen reageren ook op de uitkomst van de klimaattop in Egypte. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Annalena Baerbock ziet in de resultaten van de klimaattop in Egypte een belangrijke doorbraak wat ‘klimaatrechtvaardigheid’ betreft. Het in het leven roepen van een klimaatfonds na jaren van stagnatie op dit punt vindt de bewindsvrouw positief, „maar de wereld heeft kostbare tijd verloren op weg naar een maximale temperatuurstijging van 1,5 graad door een gebrek aan ambitie”.

De Franse regering liet zich vandaag in soortgelijke bewoordingen over de klimaatconferentie uit. Parijs begroet de geboekte vooruitgang, maar „betreurt het gebrek aan klimaatambitie”.

Al tijd voor sneeuw- en ijspret? Op deze natuurijsbaan wel

Share this post