Krijg tot 70% KORTING op merkkleding Heren broekenDames broeken * Profiteer nu!

‘Friends with benefits’, hoe haalbaar is dat? Dit stellen onderzoekers

friends with benefits relatie vriendschap onderzoek

Bijna iedereen kent de term ‘friends with benefits’ wel. Waarbij vrienden wel de lakens delen, maar geen relationele verplichtingen aan hun samenzijn hangen. Seksuoloog Justin Lehmiller deed onderzoek naar de ervaringen rondom vriendschappen en seksuele relaties en waar dit meestal naartoe leidt. En hij concludeerde ook wat er nodig is om een friends with benefits-verstandhouding het best te laten werken.

Lehmiller is seksuoloog en onderzoeker en onderzocht het fenomeen friends with benefits vanuit seksuologisch perspectief. Hij gaf regelmatig lessen over seksualiteit en leerlingen vroegen regelmatig naar de haalbaarheid van vriendschappen gecombineerd met seks, waar hij nu tegenover het Amerikaanse Psychology Today het een en ander over uitlegt.

Seksuoloog Justin Lehmiller deed onderzoek naar friends with benefits

Uit zijn onderzoeken concludeerde hij dat mensen om allerlei verschillende reden zo’n vriendschappelijke en seksuele relatie met elkaar aangaan. En dat zij ook verschillende visies hadden over het verloop van deze verstandhouding én de afloop.

Sommigen wilden graag een romantische relatie, anderen hoopten dat de boel zou terugvloeien naar vriendschap. En weer andere deelnemers wilden zo lang mogelijk friends with benefits blijven. Lehmiller was benieuwd naar het verloop van deze seksuele vriendschappen en waar deze meestal op uitliepen.

Visie op de toekomst

Daarvoor onderzochten hij en zijn team een jaar lang 192 mensen die in een friends with benefits-verhouding zaten. De deelnemers bestonden veelal uit witte (74 procent), heteroseksuele (72 procent) vrouwen (70 procent) met een gemiddelde leeftijd van 30 jaar. De ‘friend’ waar zij de ‘benefits’ mee deelden kenden zij gemiddeld drie jaar.

In dat jaar namen de onderzoekers de deelnemers twee keer onder de loep. In het eerste deel van het onderzoek vroegen de onderzoekers hen wat zij hoopten voor de toekomst en hun friend with benefits. Ook vroeg men de deelnemers naar hun tevredenheid en in hoeverre zij communiceerden over regels en grenzen in de relatie. In de tweede onderzoeksfase vroegen de onderzoekers of er iets veranderd was is in de relatie en als dat zo was, hoe dit dan kwam.

Onderzoeksresultaten

Na een jaar zetten de onderzoekers hun bevindingen op en rijtje:

  • 26 procent was nog steeds friends with benefits
  • 15 procent kreeg een romantische relatie
  • 28 procent bleek terug naar ‘slechts vrienden’
  • 31 procent bleek geen relatie of vriendschap te hebben overgehouden aan de friends with benefits-periode

Lehmiller concludeert dat het overgrote deel van zulk soort relaties in tijd van een jaar werd opgeheven of qua vorm veranderde.

Relatie, vriendschap of friends with benefits op lange termijn

De onderzoeker benadrukt dat sommige doelen haalbaarder waren dan andere. Zo bleek het ‘weer vrienden worden’ grotendeels te lukken. De ‘friends’ in deze situatie wilden slechts tijdelijke ‘benefits’. Bij 59 procent van de deelnemers die in de eerste onderzoeksfase hoopten dat ze wederom vrienden werden, lukte dit in onderzoeksfase twee. Wat erop neer komt dat vrienden blijven, na wat seksuele avances, best kan slagen.

Maar voor hen die hoopten dat de friends with benefits-constructie op lange termijn zou blijven, hadden iets minder succes. 40 procent van de deelnemers die dat op voorhand hoopten, waren in de tweede onderzoeksfase ook nog steeds friends with benefits. Een seksuele verstandhouding met een vriend of vriendin op lange termijn is dus mogelijk, maar de meeste zijn van korte duur.

En dan waren er nog de deelnemers die hoopten dat hun seksuele vriendschappelijke partner uiteindelijk hun romantische partner werd. Deze groep kwam er het minst goed vanaf. Slechts 15 procent van de personen die hoopten op een relatie, bleek in fase twee dit ook daadwerkelijk te hebben. Wat volgens Lehmiller betekent dat ware liefde vinden vanuit een friends with benefits-relatie, geen makkelijke opgave is. Overigens toonde eerder onderzoek aan dat de meeste relaties beginnen vanuit vriendschap. Hoewel hier niet altijd seksueel contact bij kwam kijken, stelden deze onderzoekers dat ook friends with benefits regelmatig in een relatie eindigt.

Communicatie en vriendschap

Lehmiller en zijn team ontdekten dat communicatie over regels aan het begin van een friends with benefits-constructie van belang waren voor de relatie in een later stadium. Of dit nu seksueel of niet-seksueel was. De deelnemers die klaarblijkelijk in de beginfase geen goede communicatie hadden, hadden een grotere kans dat ze aan het eind van het onderzoek überhaupt geen relatie meer hadden, ook niet vriendschappelijk. Overigens bleek ook dat deelnemers die tevreden waren over hun vriendschap, meer kans hadden om na verloop van tijd nog steeds een relatievorm te behouden.

Voor hen die in de tweede fase geen friends with benefits meer waren, bleken twee factoren daar de reden voor. Volgens de deelnemers ontbrak het aan het begin aan goede communicatie of verschilden zij van visie met hun partner over de verstandhouding.

Hoe werkt friends with benefits het best?

Lehmiller vat zijn belangrijkste bevindingen nogmaals samen. De meeste friends with benefits-relaties zijn slechts tijdelijk en stoppen of veranderen in minder dan een jaar tijd. Daarnaast blijkt dat voor hen die graag vrienden blijven, de kans van slagen het grootst is. Voor hen die een relatie zoeken, is de kans een stuk kleiner. Een friends with benefits-relatie laten werken? „Dezelfde verwachtingen, goede communicatie en een goede vriendschap lijken daarvoor de basis.”

Zijn we gemaakt voor ‘casual seks’? Een seksuoloog geeft uitleg

Share this post